tisdag 24 april 2012

Mobilt lärande med lärarstudenter

Ibland måste man våga testa något nytt. För någon vecka sedan hade vi från medieteknik uppdraget att hålla seminarium med blivande lärarstudenter om IKT och hur det kan nyttjas i skolvärlden. Antalet studenter var större än vad som var hanterbart för att tillgodose med teknik att testa olika metoder på, så vi bestämde oss för att köra på BYOD (Bring Your Own Device) fullt ut. Allt vi skulle testa under denna halvdag skulle fungera under förutsättning att vi enbart använder studenternas egen medhavna hårdvara.

En chansning kan tyckas, då vi inte kunde vara säkra på hur många som skulle ha tillgång till en mobil enhet med möjlighet att jobba med GPS, kartor och appar. Men här har vi det stora studentantalet på vår sida. Det är osannolikt att ett så stort antal individer skulle skilja sig nämvärt från folk i gemen, dvs att antalet smartphones per individ skulle ligga långt under 1/2.

På grund av administrativt trassel tvingades vi dessutom komprimera en heldagsaktivitet till en halvdagsaktivitet. Utmanande, men inte omöjligt skulle det visa sig. Den filosofiska grundbulten i den här typen av pedagogisk uppgift är att avdramatisera, visa på goda exempel, visa på nyttan och behovet och inspirera till egen aktion. Själva det faktum att vi utgår ifrån studenternas egen hårvara är ett sätt att avdramatisera det hela. Det behöver inte vara så komplicerat och tekniskt med IKT i undervisningen. Det är något som vi redan har och använder.

QR-koder

Redan när eleverna hängde av sig av jackorna möttes de av sitt första exempel på hur mobil teknik kan användas i undervisningen, som ett led i en formativ bedömning. Utan att ge för mycket instruktioner och mer som en liten stå och gå-övning så fick eleverna svara på frågor om sina kunskaper, och sin bakgrund via ett antal QR-koder som fanns uppsatta på ena väggen. De som testade väckte intresse bland de som kanske inte testat förut, frågade vad det var för något och fick möjlighet att installera de appar som behövdes. QR-koden här till höger går till en av frågorna på mentimeter.com som automatiskt genererar en URL till vilken de som skall svara kan riktas, och en QR-kod till motsvarande frågas sida. Enkelt, och fullt genomförbart enbart med vilken internetuppkopplad enhet som helst. Tråden togs senare upp när vi visade hur denna typ av "ge din åsikt"-övning kan användas för att låta eleverna ge sin synpunkt eller dela med sig av sin kunskap anonymt. Ett sätt att få översikt över en ärlig åsikt ospeglad av kamraternas handuppräckningar, som ett led i en formativ bedömning. Vi använde det själva genom att undersöka hur många av studenterna som hade en smartphone, hur duktiga de ansåg sig vara inom området IKT och för att ta reda på lite annan bakgrundsinformation.


Iris

För att direkt göra en poäng och visa på behovet av en ny syn på undervisningsituationen i skolan så visade vi delar ur filmen om Iris 14 månader. Det faktum att morgondagens elever kommer att ställa helt nya krav på oss som lärare och skolan som institution görs uppenbart.

Med utgångspunkt i prezin nedan diskuterade vi sedan bland annat studenternas hemläxa som en del av att visa på några av de nya koncept som växer fram inom utbildningsväsendet och som kan vara viktigt för studenterna att ha med sig - flipped classroom. Eleverna var instruerade att se några filmer inför seminariet, och fick diskutera tre frågor och dokumentera tankar och eventuella svar på en tumblr-blogg.
Lokal arkeologi och historia i telefonen

Resten av passet gick åt till att göra en utomhushövning med mobilt lärande i centrum, som ett exempel på en övning man skulle kunna göra med elever runt mellanstadiet och uppåt. Med hjälp av evernote som dokumentationsverktyg och kringla-appen från Riksantikvarieämbetet och med utgångspunkt i denna karta fick studenterna välja ett uppdrag - exempelvis: "hitta en kvarnsten", eller: "bosätt dig på järnåldern". Inom tio minuters gångavstånd från Campus finns nämligen närmare 15 intressanta fornlämningar och andra intressanta kulturartefakter. Studenterna fick lösa ett uppdrag och dokumentera sitt arbete med bilder, ljud ocj skriven text. Evernoteanteckningarna delades med mig som lärare och vid återkomsten tittade vi gemensamt på de olika gruppernas resultat. Det blev lättsamt, men samtidigt spännande och gav inblick i hur man med denna övning som utgångspunkt kunde väcka intresset för de historiska platser som finns i princip överallt i vårt långa land, och de människor som levt där, för hundra eller tusentals år sedan.

Gravhög? På gravplats funnen av studenterna 

1 kommentar:

  1. Kul att läsa vad ni gör och dessutm med så enkla medel. Ni gör nog mera revolution på lärarutbildningen än 5 års projekt :). Kör hårt! Lennart

    SvaraRadera