måndag 15 december 2008

Hur strukturerar man informationsflödet?

Hur organiserar man det virtuella informationsflödet på en skola? Hur ser man till att informationen når alla? Hur kombinerar man informationskanaler i gamla system (likt school-soft) med information via nyare kanaler (likt google-docs)? Vad händer om man har som regel att informationen måste gå via det gamla systemet, trots att den typen av information har en naturligare kanal i det nya systemet? Detta kommer att kräva dubbel bokföring. Kommer det som bieffekt att dämpa viljan från lärare att hoppa på det nya systemet? Om systemet ses som krångligt och omständigt? Om det är svårt att komma ihåg att båda skall göras? Antag att vi som regel lägger upp inspelade lektioner på google-docs, som pdf-filer. Då måste jag lägga in information om detta i det gamla systemet, trots att informationen per automatik delas med eleven, och dyker upp högst upp på deras dokumentlista. Kommer detta att göra att eleverna inte tar för vana att titta i det nya systemet, och se vad som hänt där? Något som i exemplet med google-docs sker automatiskt (de senaste filerna som editerats hamnar högst upp). 

Frågan är kanske hur en bra framtida skolportal ser ut. Vilka krav man kan ställa på hur och var informationen delges den som den är riktad mot.  Hur hanterar man problemet med att eleverna kanske inte går in och tittar på det stället där informationen enligt reglerna skall läggas, så ofta som man önskar? Risken är då att den som är ålagd att lägga ut informationen slutar lägga ut informationen, med den undermedvetna tanken att, det "spelar ändå ingen roll - ingen läser det ändå!".

Kommer kanske informationen från och till eleverna att flöda på något annat sätt? Via mikrobloggar? Via Delade kalendrar? Via facebook? Mail? 

Har på tal om mikrobloggar fortfarande inte riktigt förstått tjusningen med twitter. Det går ju inte ens att söka på en viss person via twitter.com. Någon som kan upplysa mig? Hur hittar man folk som inte finns i ens mailbox?

En fortsättning på detta inlägg hittar du här

Delprojekt: Publicera allt öppet.