Google Apps - portal

Jag önskar nu gå från rent informationsspridande till att jobba i ett mer kollaborativt forum. Som ett led i detta har jag startat en portal för användare av Google Apps i skolan. Du hittar den här: http://www.datorniskolan.se. Du som är lärare eller jobbar med Googles verktyg på skolan, gå gärna dit och använd materialet och var gärna med och dela med dig av dina erfarenheter och tips. Vill du vara med och bygga portalen - maila till mattias.davidsson@datorniskolan.se

Mvh

Mattias Davidsson