måndag 15 december 2008

Hur strukturerar man informationsflödet?

Hur organiserar man det virtuella informationsflödet på en skola? Hur ser man till att informationen når alla? Hur kombinerar man informationskanaler i gamla system (likt school-soft) med information via nyare kanaler (likt google-docs)? Vad händer om man har som regel att informationen måste gå via det gamla systemet, trots att den typen av information har en naturligare kanal i det nya systemet? Detta kommer att kräva dubbel bokföring. Kommer det som bieffekt att dämpa viljan från lärare att hoppa på det nya systemet? Om systemet ses som krångligt och omständigt? Om det är svårt att komma ihåg att båda skall göras? Antag att vi som regel lägger upp inspelade lektioner på google-docs, som pdf-filer. Då måste jag lägga in information om detta i det gamla systemet, trots att informationen per automatik delas med eleven, och dyker upp högst upp på deras dokumentlista. Kommer detta att göra att eleverna inte tar för vana att titta i det nya systemet, och se vad som hänt där? Något som i exemplet med google-docs sker automatiskt (de senaste filerna som editerats hamnar högst upp). 

Frågan är kanske hur en bra framtida skolportal ser ut. Vilka krav man kan ställa på hur och var informationen delges den som den är riktad mot.  Hur hanterar man problemet med att eleverna kanske inte går in och tittar på det stället där informationen enligt reglerna skall läggas, så ofta som man önskar? Risken är då att den som är ålagd att lägga ut informationen slutar lägga ut informationen, med den undermedvetna tanken att, det "spelar ändå ingen roll - ingen läser det ändå!".

Kommer kanske informationen från och till eleverna att flöda på något annat sätt? Via mikrobloggar? Via Delade kalendrar? Via facebook? Mail? 

Har på tal om mikrobloggar fortfarande inte riktigt förstått tjusningen med twitter. Det går ju inte ens att söka på en viss person via twitter.com. Någon som kan upplysa mig? Hur hittar man folk som inte finns i ens mailbox?

En fortsättning på detta inlägg hittar du här

Delprojekt: Publicera allt öppet. 

fredag 12 december 2008

Bredbandets påverkan på det fria sinnet

Sitter precis på pedagogiskt utvecklingsmöte. Vi fick en jättebra idé kring hur de kan arbeta med Habits Of Mind. Vårt tankearbete gick i halt när vi konstaterade att, det kommer kanske inte att fungera eftersom det kommer att bli trångt på nätet. Alla skulle använda sig av youtube. Nu blir det kanske inte så att vi gör detta. Att vi går vidare. Vi begränsades i vår tanke kring hur vi vill utvecklas med våra elever. 

Så skall det inte vara.  Vi behöver ett fungerande bredband. I morse skulle alla ettorna fylla i en utvärdering kring sitt datoranvändande. Alla kunde inte göra det eftersom de inte kom ut på nätet. Slutsats ett: Vi behöver ett fungerande bredband.

fredag 5 december 2008

Nästa års hård- och mjukvara. En utvärdering

Nu är det snart dags att göra en delutvärdering av projektet med en dator per elev i årskurs ett. Då faller det sig naturligt att reflektera över hårdvaran och hur den har fungerat, men också vad som kommer att bli nästa års inköp - finns det någon given kandidat redan i dag, eller kan det någon som skymtar vid horisonten?

Hårdvaran vi använder är Acer Aspire One. Hur har det fungerat än så länge? Vilka är för- och nackdelarna? Kommer kommande version av AA1 att bli det givna inköpet nästa höst?

Det finns rätt mycket positivt att säga om Acer Aspire One. Det mesta av det positiva är dock att det inte finns så mycket negtivt att säga. Datorerna fungerar helt enkelt en tillräckligt stor andel av tiden. De problem som uppstått är ofta kopplat till lokala problem med nätverk och liknande. 

 - Batteritiden:

Givet på förhand var även att batteriet skulle ge vissa problem i det att det rimligen inte räcker en hel arbetsdag för eleverna i de fall då den behövs i större omfattning. Eleverna är dock duktiga med att inte ta för vana att ladda datorerna i klassrummet eller fylla skolans korridorer med sladdar till höger och vänster. Undantag finns naturligtvis, men dessa är relativt få.

 - Skärmkvalitet och garanti

Ett nackdel med Acer Aspire One är att skärmen är ömtålig. Detta i kombination med att garantin inte verkar täcka någon som helst problem relaterat till skärmen ger vissa problem. Om eleven hävdar att allt de har gjort är att frakta datorn i sin väska till och från skolan, och att skärmen av detta spricker, då kommer eleven att behöva ersätta självrisken i försäkringen. Inte roligt för någon. Tre elever råkade ut för precis samma problem - samma dag, oberoende av varandra. Det suspekta är att detta tillfälle kopplades samman med extremt väder i termer av lågtryck och temperaturskiftningar. Min teori är att skärmarna har inbyggda spänningar och att snabba tryckskillnader  och värmeförändringar gjort skärmarna extra mötåliga - något som är svårt att övertyga säljaren Acer om. Sammanfattningsvis kan man säga att vi efter ett par månaders användning har behövt skicka tillbaka 10% av datorerna, en siffra som om den inte stiger markant inom projekttidens slut, väl kan anses acceptabel och inom det förväntade spannet.

- Vilolägesproblem

Det här är troligen inget som är specifikt för Acer Aspire One, men vissa av datorerna (om inte alla?) har problem med att de när man fäller ner skärmen i vissa fall inte går ner i viloläge och när man fäller upp locket igen måste man starta om datorn med strömknappen för att väcka datorn till liv. Min IT-tekniker har inte kunnat lösa problemet som vi först trodde kunde åtgärdas med en uppdatering av BIOS.  Detta problem kan eventuellt kopplas till problemet med de spruckna skärmarna då datorn ligger och dränerar batteriet, samtidigt som den blir allt varmare i sitt fodral. Går man därefter ut i kylan kan man fundera tänka sig vad som kan hända.  

- Vad önskar vi att nästa version hade?

Jag tänker ställa frågan till eleverna i en enkät - återkommer med resultatet av denna när jag sammanställt elevernas svar. Vad saknar vi - vad skulle kunna fungera bättre?

Batteri

Klart redan nu är dock att vi saknar ett batteri med större kapacitet. Har fortfarande inte testat de större batteri som nu finns att köpa, men att de är ett realistiskt alternativ för skolan att investera i ifrågasätter jag då priset ligger närmare 1000 SEK. 

3G

Naturligtvis hade det varit trevligt med 3G inbyggt i datorn, men priset är fortfarande, och kommer troligen även till hösten, att vara för högt. Eventuellt kan naturligtvis på eget bevåg teckna abonnemang med tillhörande dongel, men där ser jag en massa problem med förlagda donglar framför mig. Om vi pratar om inbyggda 3G-kort så får nog ett speciellt deal ingås med någon av butikerna eller 3G-leverantörerna. Man kan tycka att någon av dessa borde inse potentialen i skoldatormarknaden och skräddarsy ett paket för att få ned kostnaderna. Eventuellt kan då eleven själv gå in med delfinansiering av kostnaden för abonnemanget. 

Linux school edition

För att få ned kostnaden hade det varit trevligt om någon utvecklade en Linux-distribution speciellt anpassad för elever på gymnasiet och eller för högre studier. Det viktiga är då att se till att teknikalitetet som hur datorn går att ansluta till skolans nätverk med tillhörande säkerthetslösning  inte är ett problem. Om någon av datortillverkarna eller någon av Linux-distributörerna gav sig in och skräddarsydde (exempelvis i samarbete med vår skola) ett sådant paket så ser jag enorma vinster för alla parter.  Självklart kommer problem med att vissa programvaror inte fungerar att dyka upp, men på väg mot ett mer och mer cloud-baserat datoranvändande så är detta förhoppningsvis inget stort problem. 

En vidareutvecklad informationsplattform - Google-apps 2.0

Idag använder min skola sig av ett system för närvaro och distribution av schema, samt resultatrapportering och elevfeedback, så långt detta system tillåter. Samtidigt har vi börjat använda google-apps - school-edition för att distribuera information och feedback. Det finns en enorm potential i hur detta kan användas elever och lärare emellan, lärare och lärare emellan och naturligtvis även elev-elev emellan. Här saknas dock några applikationer som delvis går att lösa med fiffiga lösningar inom de redan existerande applikationerna, men som skulle passa utmärkt att inkorporera på en lägre nivå. Exempel på dessa är:

 • Närvarorapportering och statistik. Här finns naturligtvis möjlighet att sköta detta med någon annan internetbaserad mjukvarulösning, men eventuellt hade detta kunnat inkorporeras med någon annan funktionalitet i google-calendern, tex schemaläggning

 • Schemaläggning i google-calendern. 

 • Avstängning av redigeringsmöjligheter (se nedan)

 • Att kunna schemalägga publicering av ändringar i ett dokument - m man exempelvis vill publicera feedback i elevdokument samtidigt för alla, eller först vill kunna få feedback ifrån en lärare. Detta kräver att dokumentent även temporärt kan redigeringsskyddas ifrån ett visst datum (exempelvis en dead-line)

 •  Rsultatsrapportering - portfolio: Ett sätt att publicera ett master-dokument till en hel klass, där dokumentet sedan blir elevens eget - dvs, dokumentet kan senare editeras för just den eleven utan att alla andra elever kan se detta. Detta kombinerat med att åtminstone vissa delar av dokumentet kan skrivskyddas för eleven.

 • Funktionen att kunna skrivskydda vissa delar av ett dokument/spreadsheet. Skulle exempelvis kunna vara bra för att kunna publicera resultat på en sida i ett spreadsheet-dokument med möjligheten för eleven att kommentera och sätta upp personliga inlärningsmål på ett annat blad i samma dokument.

 • Möjligheten att annotera dokument med tablet-pc. Lär nog dröja...

 • Med mera med mera. Får fylla på den här listan vid kommande tillfällen.


Frågan är om Microsofts online-baserade office system kommer att kunna konkurrera med gratisvarianterna. Det handlar till slut väldigt mycket om eknomi om det skall få en bred spridning.

Tänkbara kandidater 

Att någon av framtidsvarianterna som man kan hitta i denna artikel i IDG inte kommer att bli aktuell redan till hösten, är självklart. Däremot ger de kanske en vink åt vart vi är på väg. Touch-teknologin kommer nog att inta även skolorna inom något år eller två. 

Lenovos nya variant verkar spännande. Framförallt med snabbstarts-applikationen. Viktigt om datorn skall på och av mellan varje lektionspass.

Sen har vi Acer Aspire Ones kommande modeller, och Asus, samt... Tja, det är nog tyvärr omöjligt att sia längre än så. Skall börja hålla korpgluggarna öppna mer och mer i vilket fall.

måndag 17 november 2008

Nytt nätverk och google-docs

Ny bandbredd

Nu har vi åtminstone dubbelt så snabbt bredband. Få se om det räcker för att bli av med de problem som vi haft. Eventuellt är det även begränsningar i hårdvaran, som de trådlösa åtkomstpunkterna och antalet datorer som ansluter till dessa. 

Hur fungerar det att arbeta med google-docs tillsammans med eleverna?

En av frågeställningarna vi har är hur det fungerar för eleverna att lämna in uppgifter via google-docs, hur det fungerar om samma uppgifter skall skickas till urkund, för plagieringskontroll, samt hur man löser feedback-frågan. Vill man rätta allt och sedan publicera sina kommentar till alla på en gång råkar man på problem eftersom ändringar i ett dokument publiceras direkt. 

Efter att ha använt google-docs för inlämning ett par gånger verkar ca 70% av eleverna lyckas skriva sitt arbete och dela med sig av det till den lärare som skall kommentera arbetet inom den utatta tiden. Huruvida detta är mycket eller lite är en bra fråga. Normalt så brukar alltid några missa sin dead-line. I det här fallet hade iaf något fler lyckats skicka sitt arbete via urkund. Förhoppningsvis har färre elever problem med google-docs i nästa omgång. Tilläggas kan att dessa 70% procent baseras på en klass som inte har en dator per elev.

En annan lärdom gällande google-docs är att den ursprungliga modellen för namngivning av dokument inte var speciellt smart. Att namnge dokument efter modellen KLASS_KURS_UPPGIFT_ELEVNAMN fungerade inte så bra, eftersom de olika delarna i denna namnsträng inte blir sökbara inifrån google-docs. Bättre är att utelämna _ tecknen och istället använda sig av modellen: KLASS KURS UPPGIFT ELEVNAMN.

Använda kalkylbladen i google - min kollega rapporterar följande frågor

 1. Behöver snabb lina - annars laggar det i beräkningarna

 2. Det går inte att länka till ett kalkylblad från ett text-doc i google-docs

 3. Det går inte att skala om fönsterstorleken - svårt att arbeta med på en netbook med upplösning 

 4. Diagramen går inte att klistra in direkt i ett textdokument.


Skall dubbelkolla detta, men om det är någon som känner igen problemen och har hittat en lösning får ni gärna posta den här.

fredag 14 november 2008

Marknadsföring - lösenordsskyddad

Vi skall bjuda på allt vårt material. 

Skulle man kunna göra en elektronisk pin - på exempelvis facebook? Som eleverna kan ha på sin facebook? Som de kan ha i sin mail-footer? Som de kan ha på MSN klickbar?

Går det att sprida? Så den sprids - små spel som man kan sprida?

Något som syns på superwall? 

Något som eleverna kan bjuda in till?

I presentationen på google-talk? Länk?

Kan eleverna få något för det?

Kan vi fixa en ringsignal till mobilen? Tut - tonen när man ringer till något och väntar på svar - kan man kanske ha ljud som säger "hej, jag sitter nog och pluggar... för att bli smartare... på min skola"

Bjuda in till workshop för en-till en skolor? på skolforum i stockholm och liknande evenemang?

tisdag 11 november 2008

Skärmproblem

Senaste dygnet har något mycket märkligt inträffat. Tre av elevdatorerna har (oberoende av varandra) fått en spricka i skärmen. Eleverna bedyrar att de inte har hanterat datorerna vårdslöst, de har helt enkelt fraktat datorn i sin väska till/från skolan. De har fått i uppgift att skriva ned så detaljerat de kan vad som har hänt, när de upptäckte det etc.

En av de lite mer datorintresserade eleverna har som teori att skärmarna varit för hårt spända. Till denna hypotes lägger jag till det faktum att gårdagen var oerhört blåsig (lågtryck?) samt att temperaturen nu börjar bli lägre, vilket ger stora temperaturskillnader mellan inomhus och utomhus.

Jag behöver fråga dem om de fraktade datorn i sitt fodral, eller utan. Kan säkert påverka. Att datorerna även har problem med att gå ned i viloläge när man stänger skärmen kan även det eventuellt spela in.

En dator per elev utan adekvat nätverk = dålig idé

Sitter nu i ett klassrum med informationshungriga elever. Ett icke fungerande/slött nätverk kan förstöra en lektion, döda elevers kreativitet, leda till frustration, som få andra saker kan.

Än så länge har inte nätverket uppgraderats - men enligt Tp-test så är mottagningshastigheten, inte 2Mb/s utan 0,68Mb/s.

Hoppas de extra 2Mb/s ger en markant skillnad, på något magiskt sätt.

fredag 7 november 2008

KK-stiftelsen om framtidens skola

I sitt senaste nyhetsbrev länkar KK-stiftelsen till ett antal intressanta informationskällor om IKT. Det handlar bla om storytelling där det berättas om hur gränsen mellan författare och läsare i och med den nya tekniken håller på att suddas ut i många sammanhang. På Britannicas blog handlar det om classroom 2.0:
Do the new classroom technologies represent an educational breakthrough, a threat to teaching itself, or something in between? Utopian and dystopian visions tend to collide whenever the topic comes up.


EDUCAUSEreview om storytelling

KK-stiftelsens blog Framtidens lärande

tisdag 4 november 2008

Formativ bedömning och självbedömning i matematik

Vi har beslutat att som en del i datorprojektet inleda formativ bedömning i Ma-B för klassen som har en dator per elev. Vi kommer att gå över till att stenhårt jobba efter kursplanens strävans- och uppnåendemål samt betygskriterierna. Det hela kommer att skötas över google-docs, och tanken är att eleverna skall få mer tid till reflektion och en individuellare lärprocess, och att, i förlängningen, undervisningen skall kunna göras mer ämnesintegrerad med den övriga undervisningen. Mer information kommer... Spännande skall det bli.

torsdag 30 oktober 2008

Nacka skolors skolportal och en-till-en

I Nacka satsar man stort på en-till-en. Först ut är YBC. Manarbetar samtidigt stenhårt med att implementera en gemensam skolportal för lärare och elever, baserad på web-2.0 teknik. Hittade precis en blogg om det.  Den hittar du här.

fredag 24 oktober 2008

Nätverkets uppgradering slöare än nätverket i sig?

Den snabba upgraderingen av nätverket (det var sagt 3 veckor från beställnignsdatum), visar sig ta närmare ett par månader. Tack tele2! Frustrerande. Konstigt att inte eleverna klagar mer än de gör. Pedagogiska projekt som inbegriper massuppkoppling mot tyngre webbsidor och streaming får snällt vänta.

torsdag 23 oktober 2008

Kandidat till nästa års inköp

Läste på engaget att Classmate PC kommer med en ny tablet-pc version av sin "one laptop per child" kallad Netvertible. För 500$ får man enligt artikeln en netbook och tablet i samma paket. Om produkten håller vad den lovar när den kommer i januari, då blir den en given kandidat. Den ser lite gullig ut, vilket kan ses till maskinens fördel, eller nackdel.

Classmate PC har, enligt bilden, Windows som operativsystem. I Computer Sweden skriver man för någon dag sedan om LINUX väg in i hemmen via försäljningen av netbooks. Man påstår att andelen sålda maskiner med LINUX inte verkar gå ned, men något säger mig att man början åtminstone försökte sälja en mycket större andel LINUX-datorer än de 25-30% som man säljer idag.Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Nytt större test av IDG

IDG har man nu samlat ihop och testat ett större antal av de nya netbooks som finns att få tag på i Sverige. Vinnaren blev HP's variant, som fortfarande känns lite för dyr för en skola, även om priset dragits ner lite.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

onsdag 22 oktober 2008

Hälsologg på google-docs

Vår idrott och hälsolärare har låtit eleverna skriva hälsologg med hjälp av Google-docs. Hon har även låtit eleverna använda presentationsdelen i Google-docs. Det här har hon att säga "so far".

Hälsologg på Google-docs

Syftet är att eleverna under året ska få reflektera kontinuerligt över sina kunskaper i ämnet kopplat till hälsa, livsstil och miljö som är den stora avslutande uppgiften i Idrott Hälsa A.

Eleverna har startat sina reflektioner i Google-docs. Det är oerhört smidigt att läsa och kommentera, att se vilka som har gjort det de ska, att för alla slippa hålla reda på olika papper samt självklart att kunna jobba vidare gemensamt i ett dokument som man har tillgång till överallt.
"Det är så praktiskt - jag kan gå in och kommentera direkt, och jag stoppar in dem i mappar och kan enkelt se vilken som har lämnat in i tid..."

Google docs - presentationer: ett nytt sätt att förhöra sig själva

Syftet är att eleverna ska läsa och anteckna nyckelord i en presentation samtidigt som de läser och diskuterar ny kunskap med andra.

Eleverna lär sig också använda presentationen som ett sätt att förhöra sig själva. De kan prata kring de nyckelbegrepp de har i sin presentation. De kan också träna på muntliga presentationer genom att presentera för andra och besvara de frågor som dyker upp längs vägen. Vi bygger på presentationen med nya avsnitt allteftersom eleverna introduceras för nya kunskaper.

Här hade det varit intressant att testa "VoiceThread" som ett nästa steg.

tisdag 21 oktober 2008

Avstämning med eleverna - interaktiva läromedel

Idag registerade sig alla ettor på http://physicsplace.com, ett interaktivt komplement till Hewitts klassiker "Conceptual Physics". Det gick hyffsat smidigt, även om vi fortfarande inte fått nätet uppgraderat, varför vissa elever inte kom ut på nätet och fick vänta med registreringsproceduren.

Har i dag mailat ut vår "Brain" som vi jobbat fram i programmet http://www.thebrain.com. Måna elever har installerat gratisversionen på sin dator och verkar tycka att det är användbart.

Funderar på att föreslå att vi börjar använda voicethread som hjälp för de elever som har svårt med engelskan. Där skulle de kunna öva sig på uttal, kommentera varandra och vänja sig vid att använda det engelska språket på ett lite annorlunda sätt.

Har även flashat-bios på de datorer som eleverna haft sömnproblem med. Dvs att de inte går ner i viloläge då locket fälls ned, och att skärmen slår av när datorn viks upp igen varpå datorn måste startas om via strömknappen. Tyvärr verkar det inte som om det löste hela problemet.

måndag 13 oktober 2008

Virus och trassel

Många av eleverna rapporterade i dag ett virus, en trojan, som de verkar ha fått via Internet Explorer. Mitt råd var - installera firefox och öppna inte IE någonsin igen.

Nätverket strulade i dag igen. Vet inte om det beror på att vår lina är för slö, och ännu inte uppdaterats, eller om det beror på andra nätverksproblem i organisationen som tydligen florerar.

Eleverna har börjat fråga om lite olika program, huruvida det får installera dem eller ej. Någon etta lånade ut sin dator till en äldre elev, emot vad det sägs i avtalet. Batteritiden är dyrbar och skall inte gå till någon äldre elevs slösurfande.

I morgon funderar jag på att introducera eleverna till Conceptual Physics hemsida "The physics place": http://www.physicsplace.com.

fredag 10 oktober 2008

Inredning och lokaler

Hur är skolans lokaler disponerade och distribuerade med tanke på arbete med en netbook? Eleverna behöver sitta med sin dator. Var kan de sitta? Man vill sitta i grupp ibland, själv ibland. Idag diskuterade vi skolans layout inför kommande ombyggnader. Hur skall eleverna få arbetsro, samtidigt som elever skall kunna jobba tillsammans? Hur skall vi kunna utnyttja lokalerna så effektivt som möjligt?

torsdag 9 oktober 2008

Nätverksmardrömmar

I dag på förmiddagen var det stora problem med nätvkerket då 20-30 elever samtidigt ville ut och hitta information om ekologiska matvaror och annat matnyttigt inom Naturkunskapen. Problemet ligger i att vårt nätverk endast är 2Mb och att det inte blivit uppgraderat ännu.

Tyvärr så fick jag i dag reda på att uppgraderingen endast kommer bli en dubblering av hastigheten. Enligt vår tekniker så skulle 4Mb dedikerad uppkoppling vara jämförbar med 24Mb ADSL som är alternativet.  Jag vet inte riktigt hur den matematiken går ihop. Vi får väl helt enkel se hur det går. Blir det värsta mardrömmen så lägger vi antingen ner eller uppgraderar nätverket ytterligare. Att jag med 4Mb skall kunna låta 40-elever streama fysikvideos från nätet lär jag få vänta med i vilket fall...

tisdag 7 oktober 2008

Acer Aspire One har sömnproblem

Den version av Acer Aspire One som jag personligen administrerar har haft problem med att inte gå och lägga sig när jag vill. Det vill säga, när jag stänger ner locket så går inte datorn ner i viloläge. Inte helt bra. Niilo på Tunaskolan i Luleå har precis testat att patcha Bios med en dator som lider av samma problem. Vi hoppas att det hjälper. Skall i så fall testa samma lösning med min lilla AAO.

Nu tror jag nästan alla har sina datorer "up and running".

måndag 6 oktober 2008

Erfarenhet efter utdelning

Mycket riktigt var det svårt att hinna med allt på en timme. Vad kan göras bättre? Anvisningarna kan alltid göras tydligare. Man skulle till och med kunna spela in en film (via skärminspelningsprogram och i början webkamera) och visa för eleverna via projektorn.

Se alltså till att ha ett backupdatum för att kunna slutföra processen, alternativt lägg ut två timmar istället för en. Två timmar borde räcka, kanske till och med en och en halv.

Var även supertydlig med sådana saker som att eleverna absolut måste skriva ned vilka registreringssiffror och bokstäver som är viktiga för att försäkring och liknande skall fungera smärtfritt.

Räkna inte med att alla elever vet hur man läser innantill :)

Idag smäller det...

...när eleverna får ut sidan Acer Aspire One. Först skall de kvitteras ut, papper skall överlämnas, kopior skall tas. Mycket som kan gå fel. Säkert någon som inte fått med sitt avtal och tvingas gå hem utan dator. Synd för dem. Sedan skall program avinstalleras, nätverkt installeras, produkten registreras, skrivare installeras, nätverket har förhoppningsvis uppdaterats. Allting skall gå på en timme, med närmare 50 elever. Vi får se hur det går. Inte värre än att vi i värsta fall får fortsätta i morgon. Av säkerhetsskäl har jag låst det inlägg som handlar om vad exakt som skall göras med datorerna.

söndag 5 oktober 2008

Vid utlämnandet av datorerna - gör detta

Vad som skall göras

10:45-11:15 Hämtar eleverna datorerna - ha med kopia av avtal
12:15-13:15 Går vi igenom installationer etc.

Gunnar Mail - bilaga

OBS! Se till dem att kontrollera att det som står på lådan stämmer med det som står på deras papper.

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } -->

Vid installationenÖpppna förp, sätt i batteriet


Starta datorn.Välj Svensk installationDatornamn 4HG-G17V4-EAO? (elev aspire one löpnummer)Ja, vill registrera mig ...Namn, adress som skall anges för registrering är enl följandenamn admin


efternamn folkuniversitetet


ort Helsingborg


land Sverige


Nästa:


Hoppa över anslutning till internet.Skapa ett admin konto + elev konto Måste görasLåt datorn installera och startas om. logga in som elevKlicka på utgång


registrering kan vi inte göra förrän vi har internet kontakt.sätt in USB : kopiera mappen Acer Aspire One till skrivbordet.


(öppna mappen för att visa inehållet, EJ Wireless Network ...)


ta bort USB med säker borttagningStart


kontrollpanel


lägg till och ta bort programTa bort McAfee Måste göras (bocka i alla rutor)


Inst Fsecure Måste göras


- Filen finns i mappen som kopierades till skrivbordet


Dubbelklicka Fscs712 (nyckel finns som filnamn, i samma mappen)


kopiera filnamnet G4UG-A0C8....


(peka på filen , tryck på F2 , Ctrl + C = kopiera, Ctrl + V – klistra in

 • standard (ändra inget) OBS! lokal installation


Viktigt: Efter att ha kopierat filnamnet tryck på en bokstav så att filnamnet försvinner , tryck Enter så blir det ett nytt filnamn.Ta bort Office 2007


Ta bort Activation Assistant för Office 2007Installera trådlöst nätverk


- ta ut och stoppa in USB minnet igen (stäng U3)


- Wireless Network SetupInstaller Open Office


finns i mappen på skrivbordetInstallera skrivare


Se dokument i mappen Acer Aspire One


<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } -->


start


kontrollpanel


skrivare och annan maskinvara
lägg till skrivarelokal skrivare


x ta bort kryss i rutan ”Identifiera och installera PNP ...”
skapa ny portvälj standard TCP/IP portskrivarens ip adress 10.133.176.35Portnamn 4HG-G17V4-MP35
diskett finns


bläddra


till mappen på skrivbordet


Acer Aspire One


ricoh mp35
OBS! Om detta skall fungera att eleverna har datorerna hela tiden


då måste de ha admin rättigheter. annars fungerar inte update.


De har skrivit på papper, så de blir ansvariga för handhavandet av datorerna.Begränsad behörighet kan vi göra senare om vi beslutar så och


då kan vi kolla hur de har skött sig.ACER registreringnamn gunnar


efternamn lundgren


trädgårdsgatan


25


252 24


helsingborgsweden


+46 42 385600gunnar.lundgren@folkuniversitetet.se

Dustin2008 10 01 NETBOK Aspire Onetryck på lägg till
OBS!
Vid registrering till ACER

Jag måste få tag i STDREG.???????


och koppla detta till rätt datornamn eller serienummer. Datornamn som jag angivit är det enklaste.Jag kommer att lämna en lista var man kan anteckna sitt STDREG.??????? nummer.Jag kommer att få ett mail med samma nummer men där står inte vilken maskin det gäller, dumt tycker jag.ex.Din registrering har godkänts. Tack för att du har köpt en produkt från Acer.


Nu har du registrerats som kund hos Acer. När du kontaktar vår Kundtjänst kan vi lättare identifiera dig så att vi kan ge dig bättre service.Du har nu tillgång till:


Uppdateringar och Info om Acers produkter


Speciella erbjudanden från AcerFör att kunna ta del av våra erbjudanden behöver du din kundkod. Se till att du alltid förvarar kundkoden på ett säkert ställe.Om du måste skicka din produkt till Kundtjänstcenter, bifoga ett exemplar av det här meddelandet tillsammans med inköpsbeviset (faktura). Din kundkod lyder: STDREG.3939545För information om nya produkter, de närmaste inköpsställena, hur du kontaktar oss och nyheter om Acers värld, besök:


http://www.acer-euro.com och välj din lokala hemsida.För användarmanualer, drivrutiner, nyttoprogram, certifikat och FAQ, besök: http://support.acer-euro.com/.Tack för att du har köpt en produkt från Acer.


Acer Kundtjänst
Elever med påskrivna papper kan komma och hämta datorer
(en kopia skall jag behålla, se till att de kopierar dessa innan de kommer)
Jag kommer med bort till Nahum efter utdelning.

Jag har med mig 5 st USB med nätverksnyckel och program.

Vid installationen

Namn, adress som skall anges för registrering är enl följande

namn        admin
efternamn    folkuniversitetet

box 7124
250 07 Helsingborg

Skapa ett admin konto + elev konto        Måste göras
Ta bort McAfee        Måste göras
Inst Fsecure            Måste göras
Ta bort Office 2007
Ta bort Activation Assistant för Office 2007

Installer Open Office

Installera skrivare

OBS!  Om detta skall fungera att eleverna har datorerna hela tiden
då måste de ha admin rättigheter. annars fungerar inte update.
De har skrivit på papper, så de blir ansvariga för handhavandet av datorerna.

Alt måste datorerna lämnas in på loven för uppdatering.
Var skall de då förvaras ??????

Begränsad behörighet kan vi göra senare om vi beslutar så och
då kan vi kolla hur de har skött sig.

Vid utlämnandet.
Jag har begärt en kopia på undersrifterna från målsman.

Jag kommer att skriva ett nummer på kartongerna som skall kopplas till
datornamn, serienummer (på datorn/försäkring) och registreringen från ACER.

Underskrift vid serienummret på listan kommer att begäras vid utlämning.

Datornamn        4HG-G17V4-EAO1  .. EAO50

E - Elev
AO - Aspire One
1 ... 50  löpnummer

När eleveran registrerar datorerna  på internet hos ACER kommer det att ske i mitt namn.
Detta för att jag kan se på mailet vilken maskin som gjort detta, dvs
på serienummer ed.

Vid installationstillfället kommer det att finnas en lista där man manuellt måste skriva in
Internet registreringsnummret STDREG.??????? kopplat till rätt
serienummer på datorerna (alt. datornamn med löpnummer)

De 3 första ACER datorerna som Kristallis kom med heter
4HG-G17V4-O1  .. O3

Den som du tagit hem Tomas skulle varit en av dessa 3 som inte har extra försäkring.

Hoppas att du sparat nummret om du registreratden hos ACER.

.......................

Ja det gör det.
Bra om man kan bli av med datorerna.
Glöm inte kopian på underskrifterna.

OBS! efter installationen måste dessa registreras hos ACER
och jag måste få det som genereras  automatiskt dvs
STDREG.???????  nummer.
Registreringen kommer upp som en ruta vid start av dator.

Detta helt enligt bif papper som tidigare skickats.

torsdag 2 oktober 2008

Nu har datorerna kommit

Endast lite pappersarbete skiljer eleverna från att få ut sina Acer Aspire One. I nästa vecka smäller det. Då vill det till att nätverket hunnit uppgraderas. Det skall bli spännande att se hur långt batteritiden kommer att räcka, hur nätverket reagerar, hur man kan få eleverna att låta bli att använda sina nätverkssladdar (avskyr sladdar!) och hur mycket eleverna faktiskt kommer att använda sina datorer. Avtalet som eleverna skriver på är klart och trots vissa detaljer som nog får korrigeras i efterhand så ger det rätt klara direktiv om vad eleverna får och inte får göra. Att batteritiden inte kommer att räcka till skolarbetet om eleverna spenderar alla raster med att uppdatera facebook, det är solklart redan nu.

Idag såg jag en äldre elev med en Asus EEEpc 904HD. En annan elev har köpt sig en Asus EEEpc 901. De verkar bägge nöjda. Framförallt batteritiden på Asus EEEpc 901 är uppskattad. Stänger man av nätverket så räcker det upp till 50% längre (7-8h). Vi får lära av detta och installera google-gears så att eleverna vid längre skrivsessioner med egna dokument (ej kollaborativa projekt) kan arbeta offline. Skall nog testa och klocka Acer Aspire One utan nätverk i helgen.

Skall bli spännande att se när någon av de äldre eleverna (som inte får var sin dator i nästa vecka...) dyker upp med någon Elonex Webbook. Ser att man från IDG var på ThePhone House pressträff som även författaren till denna blogg var inbjuden till. Ett pris på 3300:- för en Windows-maskin med 10'2 skärm är faktiskt rätt konkurrenskraftigt. Tidigare har man på IDG skrivit om att minidatorn blir årets julklapp, samt att tillbehören blir en allt viktigare del för försäljarna när marginalerna på de små datorerna är minimala.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

fredag 26 september 2008

Asus EEEpc 904HD i Sverige

För 3295:- säljer man Asus EEEpc 904 på GH-data i Lund. Nu har jag inte varit och pillat på den, men den verkar verkligen ha kommit. Frågan är - är denna variant för enkel? Priset är ju absolut rätt, och batteritiden är tilltalande.

Även AirCall saluför 904HD med 3-abonnemang (7,2 Mb/s) i 24 månader för 299:- i månaden.

Uppdatering: Prisjakt visar att fler försäljare har varan i lager, med priser från 3000:-.

IDG rapporterar i dag om hypen kring netbooks.

onsdag 24 september 2008

Dagbok. google-docs i projektorienterat arbetssätt

Eleverna körde i dag igång med sina Fysikprojekt. Projektgruppernas kontrakt och projektplaner skrivs och publiceras på google-docs. Ingen klagan, inget gnäll. De har sett det förut. Vad mer kan vi använda det till? Vad mer skall jag instruera om? Kanske att de kan dela med sig av information genom att skriva in det som dokument?

Funderar även på att starta en frågelåda som ett dokument på google-docs...

måndag 22 september 2008

Lärarfortbildning vecka 2

Lärarlaget är förvirrat och stressat. De vill, likt vanliga elever, veta "varför", "hur", "när", och "varför" (igen), skall vi göra detta? Helst vill de veta det igår. Se till att vara tydlig med att hålla tidsramar, ha fungerande teknik och andas djupt när du skall introducera för ditt lärarlag svaret på ovanstående frågor.

Svaret är ju enklast - att lärarlaget borde veta/kunna de metoder som eleverna kommer att använda sig av, samt att de andra lärarna uppmuntras att använda dessa metoder.

Hur mycket skall man instruera eleverna, och hur mycket skall man instruera lärarna, är en annan bra fråga att börja med. Här visade jag sista tio minuterna av följande film, som illustrerar frågeställningen.

Vi enades om att själva lägga över vårt planeringsarbete i google-docs eftersom det är ett av verktygen vi kommer att arbeta med. Vissa av lärarna vill nämligen "learning by doing", andra vill få det förklarat för sig först! Precis som vanliga elever :).

För övrigt påpekade jag vikten av att vara inloggad på sin Google-talk... för snabb spridning av information.

torsdag 18 september 2008

Dagbok. Problemlösning med google-docs

Idag hade arbetsgrupperna i ettan redovisning av vad de hittat kring de frågeställningar de arbetat med de senaste två veckorna. Efter sittningen utvärderade handledande lärare elevernas arbete med bland annat följande konstaterande:
"Känner ni varandra - ni arbetar ju så bra tillsammans och är så synkade? Hur har det gått till?"

Eleverna svarade (ungefär såhär):
"Vi har ett jättebra system … vi hjälper varandra … vi har en sida … som vi använde, där vi skriver in bra källor - bra länkar. Frågor som vi ringde och fick svar på - lade vi ut på sidan så vi fick reda på det allihop."

Min kollegas uppfattning om gruppens presentation är att den var mycket god. Det eleverna pratar om är google-docs (i google-apps school-edition), som jag kort, väldigt kort visat hur det fungerar. De har själva insett vad det kan användas till, och de använder det. Anektoden ovan är en klar indikation på att google-docs fungerar utmärkt som arbetsredskap och att eleverna själva kan utveckla hur det kan användas. Kommer att fundera ännu bättre när de får varsin dator...

Länk: http://docs.google.com

lördag 13 september 2008

Lärarvidareutbildning vecka 1

Nu har vi i och för sig tjuvstartat med att jag har visat hur man bloggar för ett par av mina kollegor, hur man använder google-documents för ett par andra, och konverterat ytterligare någon till att bli beroende av googles kalender, men nu var det dags att ta ett helhetsgrepp på det här med lärarvidareutbildningen, så att arbetslaget är på samma våglängd när eleverna snart får sina datorer.

Jag började med att fråga kollegorna hur de vill att vi skall bedriva vidareutbildningen, som en liten hemläxa varje vecka, eller om vi tar en kvart på de pedagogiska veckomötena, eller något annat alternativ. Beslut tas nästa vecka.

Vecka 1 - 15 minuter

 • Upplägg och intro

 • Modern informationshantering och sökning

 • Firefox - flikar, adressfönstret och tillägg


Hur mycket skall man egentligen skriva eleverna på näsan, och hur mycket skall man lämna åt dem själva att upptäcka och komma på själva? Här passade det bra att visa följande avsnitt från TED, som jag varmt rekommenderar, där Sugata Mitra visar hur elever utan datorvana (jag menar verkligen utan datorvana) lär sig själva och varandra hur man hanterar en dator och söker information.

Vi diskuterade således hur vi skall lägga upp introduktionen till projektet för eleverna. Hur och i vilken utsträckning de skall och behöver utbildas.

Vidare hade jag förberett mig genom att installera google-talk och firefox på alla lärares datorer vid tillfället.

Troligen har inte alla lärare samma kunskaper och färdigheter vad det gäller modern informationssökning och hantering på nätet vad det gäller moderna verktyg som firefox med dess olika tillägg, användandet av flikar och sökning genom adressfönstret i firefox 3. Jag gick kort igenom tanken bakom dessa nya funktioner och visade exempelvis hur sökning i firefox adressfönster gör bokmärken överflödiga, och hur man i stort sett inte behöver komma ihåg exakta adresser till de mest besökta hemsidorna längre. Syftet med denna korta introduktion var att visa på hur man kan använda dessa nya verktyg till att effektivisera informationssökningen och att underlätta att kunna ha många.

På grund av tidsbrist fick jag skjuta upp mer om firefox och google-talk tills nästa gång.

Asus EEEpc 904 snart här?

Enligt IDG och även Tommy K Johanssons blogg så är snart Asus EEEpc 904 här. Modellen är en variant av Asus EEEpc 1000, fast med lägre prestanda. Med ett pris på 3300 SEK så skulle den kunna bli ett intressant alternativ för skolor, om det inte vore så att läsåret redan är igång och vid nästa inköpstillfälle, inför nästa höst, så har rimligen tre-fyra andra datorer kunnat matcha priset med högre prestanda. Det som dock tilltalar är att tangetbordet är tillräckligt stort och att internminnet är väl tilltaget. Hur pass allvarligt det något sämre nätverksortet är vet jag inte.


Läs även andra bloggares åsikter om , ,

torsdag 11 september 2008

Dagbok från en Acer Aspire One

För ett par dagar sedan dök det upp et par exemplar ac Acer Aspire One på vår datoransvariges skrivbord. Nu är den färdigkonfigurerad och jag har därmed förmånen att kunna skriva mitt första inlägg på en Acer Aspire One, den dator som eleverna kommer att få, om bara leveranserna nu kan komma igång. Det sägs att vår leverans ligger med hög prioritet, och det hoppas jag verkligen, för det verkar ont om dem på webbutikernas hemsidor.

Första intrycket är gott. Just nu päser jag på divanen och det fungerar hyffsat att skriva i denna avslappnade position, även om fingersättningen blir lite hemmagjord. Tangentbordet är lite mindre än MSI Wind, men inte långt där ifrån. Att det är stor skillnad mellan denna och Asus EEE är det dock ingen tvekan om. Efter några minuter blir det i princip inga felträffar, och snabbt går det.

Det som kommer att bli spännande att se hur vi löser blir batteritiden. Att dra ned på skörmstyrkan och stänga av batteriet är en sak, men finns det andra åtgärder som sparar batteri? Eventuellt kommer vi att ha en batteripool där eleverna kan byta batteri under dagen och lägga sitt eget på laddning, och förhoppningsvis kommer det att fungera, om den lösningen behövs, men jag ser vissa potentiella problem med den lösningen.

Skärmen är superb. Kristallklar, av den nya glansigare typen, till skillnad ifrån exempelvis MSI WInd eller Asus EEE.

De rapporterade problemen med en okänslig pekplatta förstår jag inte. Att det är ovant med knapparna till musplattan vid sidan om kan jag hålla med om, men jag ser det än så länge inte som något problem. Tyst och snabb är den. Nu är bara frågan när den dyker upp till eleverna.


Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Elonex med abonnemang på ThePhone House

Nu har man tydligen bestämt sig för att erbjuda Elonex Webbook med Tre-abonnemang för 349 SEK/månad på ThePhone House. Av pengarna gäller 199 SEK abonnemanget och utslaget på 18 månader så gör detta att själva datorkostnaden blir 2700 SEK. Ingen rabatt att skryta alltför högt om tycker jag, jämfört med kontantpriset 3299 SEK. Framförallt inte om man kan teckna abonnemang ifrån tre på 18 månader där de första sex månaderna endast kostar 99 SEK/månad. Ett nollsummespel. Vad du tjänar är kanske i administration.

IDG skrev för några dagar sedan om ThePhone House satsning på Elonex Webbook.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Snart kommer datorerna...

...men när? Med den frågan öppnar jag upp min dagbok här på bloggen. Här kommer jag att skriva om det dagliga arbetet med lärarlaget och eleverna. Du hittar dagboksinläggen snabbast genom att söka på kategorin Dagbok. Godbitar sparar jag på sidan Dagbok.

torsdag 4 september 2008

Enkel sammanfattning av köpråd

Ger oss IDG idag. Kort koncist. Ungefär som jag tänker. Hoppas de varit inne och kikat här.

Nu har min skola bestämt sig för vilken dator eleverna skall få under detta första år av en-till-en. Jag vågar påstå att vi är första skola i sverige (i världen?) som kör igång ett en-till-en projekt med netbooks. Acer Aspire One blir det. Med det mindre batteriet. Det kommer att bli ett intressant test. Kommer vi någon gång under hösten att behöva investera i större batterier, eller kommer vi att behöva ha lite dockningsstationer för några extra utbytbara batterier? Vi får se hur det kommer att lösas.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

söndag 31 augusti 2008

IDG rapporterar ifrån IFA-mässan

IDG rapporterar brett, via bland annat TechWorld och PC-för alla ifrån IFA-mässan. Inte så mycket nytt mer än att de nu har fått pilla på några av de nya modeller som är på gång, samt en +/- lista över de modeller som i praktiken redan är här. Vidare gör man en jämförelse mellan Asus EEEpc 901 och Acer Aspire One, där Acer, inte helt förvånande kanske, kommer ut som vinnare, troligen på grund av sitt överlägsna tangentbord och trots sin dåligt fungerande touch-platta och dess tröga knappar. Jag väljer som vanligt att ignorera rapporteringen kring HP's variant av netbook då priset fortfarande är löjligt högt.

Det som känns mest som en nyhet är detaljer kring LG's kommande netbook, kallad X110. Tillsammans med Acer Aspire Ones kommande version startar de nu trenden med inbyggt 3G-kort i denna typ av dator. Jag förutspår att denna modifikation behöver några år på sig för att slå igenom som skoldator. Detta då priset troligen kommer att öka med mellan 500-1000 SEK per dator. Det behövs riktigt bra argument för att övertyga en budgetansvarig i skolan att göra den investeringen. Det är lite roligt att konstatera att man i IDG-sfären inte enats om någon benämning på denna typ av datorer, utan att man nu testar ett nytt begrepp: "enkilosdatorn". Jag är tveksam till om det kommer att slå igenom.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Uppdatering: Man skriver även en artikel om Amilio Mini.

fredag 29 augusti 2008

TKJ om översvämning på mässa

Tommy K Johansson rapporterar om att IFA-mässan översvämmas av netbooks. Nya på denna marknad blir inom kort Fujistu Siemens Amilio Mini, och med mer osäkert datum kommer LG Netbook X110. Båda verkar intressanta ur ett skoldatorperspektiv.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

tisdag 26 augusti 2008

Här händer det saker...

IDG har fått igång maskineriet igen när det gäller att rapportera om de olika netbooks som nu börjar cirkulera. Kanske har man varit lite avvaktande för att se om det bara var en fluga? Nu skriver man i termer av "succe" i en intervju med Asus marknadschef och jämför företagets EEE med Apples Iphone.

Man konfirmerar att man tror trenden är lite mer än bara en tillfällig fluga genom att skriva, i och för sig med något faktafel, att "det skall vara en enkilosdator i höst".

Asus fortsätter att släppa nya EEE-versioner...

Acer Aspire One får en hel del uppmärksamhet när användarna nu börjar rapportera om hur den fungerar. Att modellen kommer i ny upplaga med större batteri och större hårddisk för motsvarande 2500 SEK är en välkommen nyhet. Att priset på nuvarande modell är på väg ner likaså. Tyvärr gäller det enbart i USA, än så länge.

Att framtiden ligger i en skoldator med Tablet-Pc funktion är jag helt säker på. Bara priset blir anpassat till kunden. Den första på skoldatormarknaden - Classmate -är på väg med en ny version med just denna funktion. Om fyra-fem år kommer troligen skolorna att titta först på motsvarande produkt som då är billig och tjänstvillig. Den kreativitet som en Tablet lösgör är precis det som skolorna eftersöker.

Helt plötsligt får jag en massa besökare som sökt på Elonex Webbook. Undrar vad som har hänt? Jag ligger tydligen tvåa bland Googles sökträffar (i världen) om man söker på just de två orden. Undrar hur det kommer sig.

Här hittar du min lista över netbooks som borde fungera bra som skoldatorer.


Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

lördag 23 augusti 2008

Ofrånkomlig utveckling

Visst har man tänk på det i flera år. Varför måste datorerna bli snabbare och med större kapacitet när allt man verkligen behöver - editera text, navigera på nätet och konsumera/streama multimedia redan fungerat sedan flera år tillbaka? Varför tar det snarare längre tid att starta upp en ny dator nu än det gjorde för några år sedan - trots att datorn har högre kapacitet? Varför har ingen tänkt på att göra en enklare dator, till lägre pris, med mindre strömförbrukning, mindre hårddisk (men större tillgång till material via nätet) och med mindre skal? Nu verkar den tidpunkt vara nådd då konsumenter och producenter faktiskt är mogna för ett steg tillbaka i "kvalitet" (hastighet och minne) för att samtidigt ta ett steg framåt i kvantitet och tillgänglighet. En dator per person - minst. I sverige och andra västländer, men i förlängningen även i tredje världen.

Det är en fråga om demokrati. Att enkelt kunna delta och ta del av information och samhällsdebatt. I skolan, på savannen, i djungeln, på fjället. Undrar hur det ser ut om några år? Kommer jag att kunna hålla fysikundervisning för en klass, eller enskilda elever på savannen i Sydafrika?  Varför inte? Världen kommer att länkas samman. Mer, och på andra sätt än vi nu kan tänka oss.

IDG har hunnit i fatt lite i den senaste utvecklingen, exempelvis gällande Dell's planer, och man har testat Acer Aspire One, som sedan någon vecka funnits i svenska butiker. Man är försiktigt imponerad av skärm, dess litenhet och snabbhet för att komma igång, vilket gäller framförallt Linux-versionen. Tänk dig att du som skolelev skall starta upp och köra igång mellan 10-20 ggr per dag med ett arbete. Din lärare kanske ber dig stänga ner skärmen hux flux, flera gånger dagligen. Eller så är det lunch, rast, eller dags att byta lokal. Då spelar 10-20 sekunder extra varje gång roll. Mellan 5-10 minuter om dagen, dvs uppåt en timme arbetstid i veckan! Per elev.

Läs även min recension av Medion Akoya Mini - MSI Wind.

IDG om billigare processorer i nya datorer.

IDG om de nya billiga datorerna, speciellt Acer Aspire One.Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Recension av Medion Akoya Mini Webbook

Köpte som sagt för ett tag sedan en Medion Akoya Mini - Webbook. Nu har jag och flickvännen testat den ett tag i "skarpt läge". Bland annat som plugg-kompanjon. Är man inte speciellt beroende av lång batteritid så är slutsatsen att det här ett perfekt verktyg.

Tangentbord

Tangentbordet fungerar utmärkt. Även om mitt exemplar har engelsk layout, förutom en tangent som jag försett med klisterlapp. Return-tangenten är stor som på ett normalt tangentbord, något som både jag och flickvännen anser är av stor vikt. Detsamma gäller backspace-tangenten.

Skärmen

skärmen är stor nog: 10'', om än inte lika kristallklar och med samma briljans som Acer Aspire One, men med lika hög upplösning: 1024x600.

Ergonomi och kapacitet

Medion Akoya mini är tyst, trots hårddisk, något som är viktigt om man sitter exempelvis på ett bibliotek och för anteckningar bland andra studerande. Processorn är definitivt tillräckligt snabb för informationssökning, informationshantering och editering i exempelvis Open-Office. Något som var svårt med det lilla minnet på den första versionen av EEEpc var tyngre hemsidor då exempelvis Aftonbladets hemsida fick firefox att krascha, vilket Medion Akoya Mini inte har något problem med. Vi har inte testat någon tyngre bildredigering eller liknande, men överföring och enklare editering i Picasa fungerar utmärkt. Frågan är om den inte, för många, faktiskt skulle fungera som enda dator i hemmet. Det krävs kanske att tillgång till spel och film ökas så att dessa görs tillgängliga på USB eller direkt över nätet. Akoya Mini saknar nämligen DVD-spelare

Specifikationerna är desamma som för MSI-Wind: 1Gb minne, 80Gb hårddisk, en 10''-skärm med en upplösning på 1024x600. Det tristaste med att inte ha ett större batteri (2200MaH) är att man tvingas bära med sig den något otympliga transformatorn som väger nästan lika mycket som datorn själv, känns det som. När ett batteri med lång batteritid till ett rimligt pris finns tillgängligt blir det ett givet kompletterande inköp.

Operativsystem och program

Att datorn har XP installerat gör att inlärningskurvan för en normal datoranvändare blir väldigt brant, man är igång direkt. Det adderar naturligtvis sina hundralappar på priset, men gör även att problemen med integrering

i redan fungerande nätverk och andra typer av infrastrukturer blir mindre än med exempelvis Asu

s EEEpc (där jag personligen stött på sådana problem). Eventuellt skiljer sig Linux-varianten av Acer Aspire One på denna punkten. På datorn finns Word-Perfect installerat, Bull-Guard antivirus, och säkert ett par andra ointressanta program. Ett litet kul program att styra web-kameran, med integrerad youtube-funktion skänker dock lite glädje med sina roliga videoförvrängnings-mallar, men kan säkert vara praktiskt även på längre sikt.

Slutsats

Vad är det då som i dagsläget hindrar detta från att bli den perfekta skoldatorn? Tre saker:

1. Batteritiden, som troligen (kan nog skilja sig mellan olika exemplar) ligger runt 2h, måste upp. Att i efterhand komplettera med ett batteri till en hel klassuppsättning är tveksamt rent ekonomiskt.

2. Priset. Det borde pressas ned närmare 3 kkr än, som nu, 4 kkr. Ge ut en sådan dator och du har e

n årlig extra marknad på några hundratusen dator i form av elevdatorer, om du...

3... fixar en bra distributör dit eleven själv kan vända sig om det är problem. Det saknar Medion/Advent/MSI i dag.

[gallery]

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

tisdag 19 augusti 2008

Var med och dela med dig!

Nu börjar terminen! För vissa har den redan börjat. Var med och dela med dig av tankar och idéer. Pedagogiska metoder och forskning kring pedagogiska metoder som har att göra med IKT i skolan. Skriv som en kommentar till detta inlägg eller maila: datorniskolan@gmail.com.

Några frågor att fundera kring eller svara på, eller skriv fritt:

 1. Hur används datorn och IKT i skolan i dag?

 2. Hur stämmer detta överens med hur vi använder datorer i vardagslivet?

 3. Hur skulle du vilja använda datorn i utbildningen?

 4. Vad är det som stoppar dig ifrån detta?

 5. Är du del av en en-till-en satsning på din skola? Berätta för mig.

 6. Har du läst om någon intressant forskning, eller bedriver du någon intressant forskning om IKT?

 7. Hur ser du på situationen om sex-sju år? Hur ser skolan ut då?

måndag 18 augusti 2008

Webhallen saluför MSI WIND

Uppdatering 22 augusti:

Vi har sett det förut, och vi ser det igen. Ett utlovat datum som inte kan hållas. Tålamod...

Ursprungligt inlägg...

Nu verkar det klart. Som jag tidigare skrivit om, mest i termer av rykten, så kommer Webhallen att saluföra MSI-Wind, men inte under namnet Advent, utan under namnet MSI Wind. Förvirrande? Jo kanske, men inte om man hängt med i förvirringen ett tag. Titta här så får ni se beviset. Fast nu har jag ju inte varit och tagit på någon av exemplaren i butiken, men det verkar onekligen vara klart. Tjugonde augusti har man satt som datum. Det är om ett par dagar. Priset är inte så illa. Samma som för Acer Aspire One, med Windows XP. Någon Linux-variant syns dock inte till ännu. Och hur är det med elgiganten, som enligt tidigare rykten skulle saluföra MSI WIND - har man fått kalla fötter?

Jag vill tacka Deniz för tipset!

IDG.se om MSI Wind's kommande versioner.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

fredag 15 augusti 2008

Har storkjedjorna fått kalla fötter?

Uppdatering 18 augusti

Mycket av det jag skrev i det ursprungliga inlägget nedan kan vi nog ta med en nypa salt. SIBA kommer att ta in Asus EEEpc 901, MediaMarkt och ONOFF har Acer Aspire One i butik och MediaMaarkt kommer att ta in Asus EEEpc 901. Hur det är med Elgiganten vet jag dock inte ännu. Nu är ju inte Webhallen någon storkjedja, men de kommer i alla fall att saluföra MSI Wind. Läs mer här.

Ursprungligt inlägg...

Nu baserar jag inte detta på någon direkt stor statistik över de olika stormarknadernas försäljningssiffror eller framtidsplaner, men efter att ha kollad runt på Elgiganten, SIBA och MediaMarkt så är överskriftens fråga berättigad. På min lokala Mediamarktbutik, som enligt sin egen inköpsansvarig för några veckor sedan skulle få in Acer Aspire One och Fujitsus nya netbook-variant, så säger man i dag att man "troligen inte kommer att få in" dessa modeller, eller några andra netbooks för den delen. På Elgiganten så var uttalandet mer klart: "den modell vi hade inne sålde inte så bra, så vi kommer inte att ta in några andra modeller". Man hänvisar då till Asus EEEpc 701, som man, efter mina beräkningar inte kan ha haft inne i butiken mer än någon vecka. Har man kanske lite dåligt tålamod? Dålig timing? Är det kanske bortförklaringar för att man inte lyckats få leveranser av de nu lite mer relevanta modellerna? Eller är det kanske så att denna typ av datormodell säljer dåligt? Ett mer troligt svar är att kedjorna tjänar dåligt då marginalerna på en netbook inte ligger mycket över 100 SEK per dator. Om man därför väljer att avstå från att saluföra dessa modeller så är frågan om man inte missar ett tåg som ger inkörsportar till större kunder, typ skolor och företag som vill utrusta sina elever/anställda med ett väl fungerande arbetsredskap till en rimlig penning. Vi får se hur det går.

Att många av modellerna lider av förseningar har jag även om jag varit utomlands i någon vecka kunnat konstatera med hjälp av gmail-programmet till min mobil. Att Asus fortsätter att prångla ut nya variationer av sina variationer på modeller har jag noterat via IDG, som även rapporterat om problem med svenska varianten av Asus EEEpc 900 och att flera andra stora tillverkare på allvar ger sig in i netbook-leken. MSI lanserar en ny version av sin MSI Wind med längre batteritid. Frågan är som vanligt - när kommer den till Sverige? Kommer Asus EEEpc med sin tjänst att erbjuda förvaringsplats gratis på nätet att kunna kompensera för sitt högre pris (på de nyare modellerna) jämfört med de andra märken som förhoppningsvis snart kommer till Sverige? Har jag missat några viktiga nyheter så är du välkommen att skicka mig ett meddelande.

Kan inte låta bli att meddela att jag i slutet av Englandsbesöket strosade in på Sainsburys och traskade över en Medion Akoya mini. En liten MSI Wind-klon som jag inte kunde låta bli att köpa. Återkommer med en recension inom kort.

fredag 8 augusti 2008

Om Elonex Webbook från en EEEpc 701

Ni kanske har märkt att det är lite färre inlägg här än normalt. Är på semester i England (Cotswolds) och har endast en EEEpc 701 med mig. Sitter just nu i rummet på en liten "Mill" strax utanför Painswick. Sonen i huset är programmerare och har i detta 1700-tals hus installerat trådlöst nätverk. Underbart med historia och framtid i en skön kombination.

Fick mail ifrån ThePhonehouse för några dagar sedan. Elonex Webbook kommer att börja säljas någon gång i September. Var faktiskt och kände lite på den i en affär här borta. ThePhonehouse i England säljer den, men just nu enbart med 3G-abonnemang, för £25 i månaden i 12 månader om jag inte minns fel. Testade dess tangentbord och skrev lite i open-office. Måste säga att det tangentbordet är i det närmaste perfekt för mig. Hade nog fungerat utmärkt för mina elever. Den är inte så snygg som Acer Aspire One eller Wind verkar vara, men priset, om det kan hållas, är just nu oslagbart. Finishen på Webbook är lite plastig, och känns lite billig, men den verkar ändå solid och rejäl.

Har du hittat någon ny spännande produkt, eller har något tips till lärare i samma situation som jag, maila eller skriv en kommentar till något av alla inlägg.

Min lista på olika skoldatorer hittar du här.

fredag 1 augusti 2008

Elonex Webbook på ThePhonehouse

Nu finns Elonex Webbook, med 10'' skärm upplagd på ThePhonehouse hemsida. Priset är minst sagt konkurrenskraftigt: 2399 SEK*. Det var  listat som 2999 SEK för någon vecka sedan men det var kanske Windows-variantens pris. Det pris som nu är listat gäller troligen Linux-varianten. Specifikationerna verkar, vid en första snabb överblick kunna mäta sig med MSI Wind och Asus EEEpc 1000. Man frågar sig - vad är haken? Måste man signa upp på ett 24-månaders bredbandsabonnemang? Det verkar inte så. Här hittar du min samling av recensioner.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

* Uppdatering 15 augusti 08: Nu står det 3299 SEK på ThePhonehouse hemsida. Man verkar ha svårt att bestämma sig, eller så var det stavfelsnisse som var framme. Det priset är fortfarande konkurrenskraftigt, men långt ifrån så mycket som det lägre priset. Det skiljer trots allt närmare tusen kronor mellan de olika prisuppgifterna. Läs även mina inlägg: "Elonex Webbook med abonnemang på ThePhone House" samt "Nu har datorerna kommit"

IDG om Elonex. IDG igen om Elonex.

onsdag 30 juli 2008

MSI kunde inte hålla priset på Wind nere

Som det rapporterats på många branschemsidor i dag så har MSI känt sig tvingade att för en 6-cells variant av MSI Wind öka priset. Man har dessutom cancellerat de ordrar som redan var lagda på datorn till det lägre priset av $499. Nu kommer den troligen att kosta mellan $550-$600. Detta påverkar naturligtvis storkunder som skolan då denna skillnad motsvarar uppåt 50 kkr för en normalstor gymnasieskola. Den som först kommer ut med en dator vars batteri räcker i 5-6 timmar med en prislapp under 3500 SEK och motsvarande Wind:s specifikationer har enligt mig en vinnare.

Har angående prisfrågan i kommentarerna till ett tidigare inlägg diskuterat varför jag inte tar upp något Apple-alternativ på min sida. Svaret är att, med ett pristak på 5000 kr per dator (som gäller för mig) hamnar Apple över detta med sitt "traditionella" en-till-en paket, som ni kan läsa om här. Om Apple kunde konkurrera med de nya billigare netbook-datorer som nu överflödar marknaden så är jag den förste att kontrollera det alternativet. Inte minst för service och erfarenhetsfrågor. Fast, å andra sidan, det kanske inte är så dumt att hitta ett nytt koncept. Hade inte haft något emot om någon av de datortillverkare som nu matar ut Linuxburkar under 4000:- hörde av sig och erbjöd sig ett samarbete för att ta reda på vad som krävs av en billig dator för att fungera i skolmiljö.

Att Apple kommer att få än mer konkurrens som 1-till-1 leverantör bekräftas, även om det är lite svårt att tro på det som står, här, eller här.

För en lista över de datorer som jag anser rätt för en skola att sats på till sina elever, se denna sida.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

måndag 28 juli 2008

Så fel och rätt i tiden?

Fujitsu-Siemens har en storhetstid framför sig, och en storhetstid bakom sig vad det gäller ultraportabla eller låt oss kalla dem mini-pc. I dagarna släpper man sin nya UMPC som enligt IDG kommer att kosta i runda slängar 8000 SEK. Samtidigt florerar bilder på deras nya modell i netbook-gangern, Amilio Mini, vars prislapp ligger mer än 5000 SEK under UMPC-varianten. Att en så dyr dator inte blir att tänka på för skolor i Sverige är nog inte något direkt kontroversiellt påstående, men frågan är vad man söker för marknad med den datorn just nu, och om den marknaden verkligen är så stor? Vad finns egentligen i den lilla burken som gör att någon väljer den framför en hyffsad Netbook? Liten är den. Väldigt liten. Är det det som lockar? För liten säger jag. För att verkligen jobba med. Men det är ju ur mitt speciella perspektiv. Det känns ändå lite som man har "timat" detta släpp... lite fel.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

lördag 26 juli 2008

Snapshot

Asus EEEpc 900 i Sverige

Några dagar tidigare än förväntat dök Asus EEEpc 900 upp. Tony Soukka från Allt Om Prylar fick sin på posten ifrån komplett.se redan i går fredag. Liten är den, som han själv uttrycker det. Skall bli spännande att se vad han rapporterar för batteritid. För mina elever kommer den nog inte på tal då tangentbordet inte lämpar sig för några längre utläggningar av arbete och textskrivande. Läs Tommy K Johanssons längre utläggning om datorn här. Själv har jag lite resfeber och kommer nog att passa på att införskaffa mig en Advent 4211 eller en Acer Aspire One när jag ändå är i England. Efter det börjar väl jakten på ett större batteri till en rimlig kostnad. Någon som har några tips i den frågan, feel free att lägga ett förslag som kommentar här.

Bildkälla: Tror inte Tony har något emot att jag länkar till hans lilla dator här :)

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

torsdag 24 juli 2008

Perfekt för lågstadiet?Aftonbladet skriver idag om "Världens billigaste laptop", $129, vilket skulle motsvara runt tusenlappen i svensk butik, kostar Impulse NPX-9000. Den är utrustad med Linux, 128Mb minne, och skärmen är 7''. Kanske ett alternativ för låg och mellanstadiet? Barn med inte fullt så stora fingar klarar nog av det lilla formatet. Frågan är dock om så låg prestanda verkligen gör att datorn skulle fungerar som arbetsverktyg. Aftonbladet skriver om andra liknande modeller här och här.

För andra, lite mer realistiska alternativ av netbooks som skoldatorer, hänvisar jag till min lista här.

Källa: Aftonbladet

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,