torsdag 18 september 2008

Dagbok. Problemlösning med google-docs

Idag hade arbetsgrupperna i ettan redovisning av vad de hittat kring de frågeställningar de arbetat med de senaste två veckorna. Efter sittningen utvärderade handledande lärare elevernas arbete med bland annat följande konstaterande:
"Känner ni varandra - ni arbetar ju så bra tillsammans och är så synkade? Hur har det gått till?"

Eleverna svarade (ungefär såhär):
"Vi har ett jättebra system … vi hjälper varandra … vi har en sida … som vi använde, där vi skriver in bra källor - bra länkar. Frågor som vi ringde och fick svar på - lade vi ut på sidan så vi fick reda på det allihop."

Min kollegas uppfattning om gruppens presentation är att den var mycket god. Det eleverna pratar om är google-docs (i google-apps school-edition), som jag kort, väldigt kort visat hur det fungerar. De har själva insett vad det kan användas till, och de använder det. Anektoden ovan är en klar indikation på att google-docs fungerar utmärkt som arbetsredskap och att eleverna själva kan utveckla hur det kan användas. Kommer att fundera ännu bättre när de får varsin dator...

Länk: http://docs.google.com