fredag 10 oktober 2008

Inredning och lokaler

Hur är skolans lokaler disponerade och distribuerade med tanke på arbete med en netbook? Eleverna behöver sitta med sin dator. Var kan de sitta? Man vill sitta i grupp ibland, själv ibland. Idag diskuterade vi skolans layout inför kommande ombyggnader. Hur skall eleverna få arbetsro, samtidigt som elever skall kunna jobba tillsammans? Hur skall vi kunna utnyttja lokalerna så effektivt som möjligt?