onsdag 22 oktober 2008

Hälsologg på google-docs

Vår idrott och hälsolärare har låtit eleverna skriva hälsologg med hjälp av Google-docs. Hon har även låtit eleverna använda presentationsdelen i Google-docs. Det här har hon att säga "so far".

Hälsologg på Google-docs

Syftet är att eleverna under året ska få reflektera kontinuerligt över sina kunskaper i ämnet kopplat till hälsa, livsstil och miljö som är den stora avslutande uppgiften i Idrott Hälsa A.

Eleverna har startat sina reflektioner i Google-docs. Det är oerhört smidigt att läsa och kommentera, att se vilka som har gjort det de ska, att för alla slippa hålla reda på olika papper samt självklart att kunna jobba vidare gemensamt i ett dokument som man har tillgång till överallt.
"Det är så praktiskt - jag kan gå in och kommentera direkt, och jag stoppar in dem i mappar och kan enkelt se vilken som har lämnat in i tid..."

Google docs - presentationer: ett nytt sätt att förhöra sig själva

Syftet är att eleverna ska läsa och anteckna nyckelord i en presentation samtidigt som de läser och diskuterar ny kunskap med andra.

Eleverna lär sig också använda presentationen som ett sätt att förhöra sig själva. De kan prata kring de nyckelbegrepp de har i sin presentation. De kan också träna på muntliga presentationer genom att presentera för andra och besvara de frågor som dyker upp längs vägen. Vi bygger på presentationen med nya avsnitt allteftersom eleverna introduceras för nya kunskaper.

Här hade det varit intressant att testa "VoiceThread" som ett nästa steg.