tisdag 11 november 2008

Skärmproblem

Senaste dygnet har något mycket märkligt inträffat. Tre av elevdatorerna har (oberoende av varandra) fått en spricka i skärmen. Eleverna bedyrar att de inte har hanterat datorerna vårdslöst, de har helt enkelt fraktat datorn i sin väska till/från skolan. De har fått i uppgift att skriva ned så detaljerat de kan vad som har hänt, när de upptäckte det etc.

En av de lite mer datorintresserade eleverna har som teori att skärmarna varit för hårt spända. Till denna hypotes lägger jag till det faktum att gårdagen var oerhört blåsig (lågtryck?) samt att temperaturen nu börjar bli lägre, vilket ger stora temperaturskillnader mellan inomhus och utomhus.

Jag behöver fråga dem om de fraktade datorn i sitt fodral, eller utan. Kan säkert påverka. Att datorerna även har problem med att gå ned i viloläge när man stänger skärmen kan även det eventuellt spela in.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar