tisdag 19 augusti 2008

Var med och dela med dig!

Nu börjar terminen! För vissa har den redan börjat. Var med och dela med dig av tankar och idéer. Pedagogiska metoder och forskning kring pedagogiska metoder som har att göra med IKT i skolan. Skriv som en kommentar till detta inlägg eller maila: datorniskolan@gmail.com.

Några frågor att fundera kring eller svara på, eller skriv fritt:

  1. Hur används datorn och IKT i skolan i dag?

  2. Hur stämmer detta överens med hur vi använder datorer i vardagslivet?

  3. Hur skulle du vilja använda datorn i utbildningen?

  4. Vad är det som stoppar dig ifrån detta?

  5. Är du del av en en-till-en satsning på din skola? Berätta för mig.

  6. Har du läst om någon intressant forskning, eller bedriver du någon intressant forskning om IKT?

  7. Hur ser du på situationen om sex-sju år? Hur ser skolan ut då?