måndag 28 november 2011

Den rörande framtiden vår!

I senaste numret av Datorn I Utbildningen skriver jag om hur touch- och gest-baserad (mobil) teknologi i kombination med framsteg inom kognitionsforskning kan ge upphov till nya sätt att lära. Det finns forskning som visar att om vi själva, med vår egen kropp, är med och producerar de representationer av fysikaliska fenomen vi vill studera och lära oss om, så sitter kunskaperna bättre, och vi gör förstår kopplingen mellan de matematiska representationerna och den verklighet de skall beskriva lättare. Dessutom sitter kunskaperna längre.
       Pedagogiska lösningar som tar tillvara och nyttjar denna kunskap kan sägas ha funnits ett tag, men i och med ny teknik i form av exempelvis touchbaserade smartphones och tablets nu finns mer eller mindre i varje persons ägo (inom kort lär snart så vara fallet) så öppnas återigen dörren till nya sätt att använda våra kunskaper, att vidareutveckla denna och finna nya lösningar och arbetssätt. Inte helt olikt situationen för ett par år sedan när en dator per elev helt plötsligt exploderade för att snart vara en realitet. Nya sätt att tänka kring tekniken och lärandet dök plötsligt upp på marknaden. 
       Ett  nytt sätt att jobba med matematiska grafiska representationer inom fysiken, och att göra det med den egna kroppen och få en ögonblicklig återkoppling, är att via en ny form av applikation som jag just nu håller på och utvecklar (se film nedan). Tanken är att eleven genom att direkt generera s-t respektive v-t grafer med sitt finger skall koppla de grafiska representationernas egenskaper till egenskapen hos den rörelse som genererade dem, och att kopplingen mellan en v-t och en s-t graf. Även simuleringsprogrammet Algodoo ger möjlighet att jobba utefter den här principen. Med det nya "dragverktyget", kombinerat med grafvisning kan detta mer eller mindre reproduceras (se film nedan). När Algodoo kommer som applikation på en tablet inom ett par år så kommer detta säkert att finnas som en specifik applikation inom programmet. Mer om detta i kommande nummer av Datorn i Utbildningen, tillsammans med närliggande tekniker likt de som Kinect erbjuder.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar