fredag 31 juli 2009

Sociala medier revolutionerar skolan...

...eller gör de det? Frågan är nog snarare när det kommer att göra det än om så blir fallet. I dagens läge är sociala medier något som i de flesta skolor existerar parallellt med skolans vardag. Parallellt och separerat. Det är nog inte många skolledare eller pedagoger som funderar på hur sociala medier kan användas integrerat i skolan. Hur de sätt att kommunicera som eleverna är så vana vid på exempelvis facebook kan utnyttjas för att bedriva kollaborativt arbete och för att hitta kontakter och informationsresurser. Kommer förändringen att tvingas på skolan av eleverna eller hinner vi som pedagoger före med att få igenom en förändring på bred front? Finns det politiska hinder, nationellt eller på lokal nivå?

Relevant länk: Digitalt Kaos och lärande, av Stefan Pålsson.

"Datorer till alla barn"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar