måndag 17 augusti 2009

Hur delar man ett dokument med en grupp i Google Docs?

Detta har varit ett problem en längre tid. Att dela ett dokument med en mailinggrupp som man administrerar inom sin Google-apps domän. Lösningen är att dela dokumentet med gruppen, och att inte glömma att skicka en "notification". Utan notification så blir inte dokumentet delat. Mystiskt och något som de jobbar med på Google.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar