fredag 14 augusti 2009

Tankar om Google-docs


 • Vilka dokument skall vi kräva att eleverna har?

  • PBL[1]-logg (studie-logg)

  • Ämnesportfolio • Hur skall dessa dokument utformas på bästa sätt? Skall de vara öppna "nakna" eller styrda? Vad sporrar elevernas skrivvilja?

 • Vilka dokument skall vi som lärare ge feedback i?

  • Hur ofta och vilka lärare skall/bör läsa, och hur vet eleverna vem som skall läsa och när?

  • Skall vi fokusera på fakta, visad förståelse eller lärprocessen/PBL? • Vad måste lärarna kunna göra själva? Vad kräver att de har stöd ifrån en IKT-pedagog?

 • Skall vi göra templates för de dokument vi kräver att eleverna skall ha?

 • Hur skall vi kunna effektivisera feedbacken på elevernas prov etc med hjälp av google-docs?

 • Kan man ha betygssamtal över google-docs? Vilket dokument skall denna information in i? Eller skall det ske på något annat sätt?

 • Var/hur kan eleverna se en sammanfattande bild av sin situation?

 • Beöves en strategi för feedback? För att kunna ge feedback löpande OCH efter prov OCH efter...........? På samma ställe?

 • Behövs ett dokument - kalla det portfolio eller något annat, i varje kurs?

 • Den stora frågan. Hur mycket skall vi styra eleverna? Hur mycket kväver styrning elevernas egen kreativitet?


Det finns många frågor. Nu börjar svaren trilla in...

[1] PBL står för ProblemBaserat Lärande