torsdag 8 oktober 2009

Debatt om datorer för alla i Trelleborgs Allehanda

En bekant som arbetar på Trelleborgs Allehanda tipsade mig om en pågående debatt gällande böcker kontra datorer i skolan. Diskussionen är intressant att följa och jag delar den gärna med er här.

Ett inlägg i debatten är infört under rubriken "Släng ut elevdatorerna från grundskolan", varpå svaret "Det är inte datorerna som är problemet" infördes dagen därpå i tidningen. Ni får själva gissa vem av debattörerna jag håller med.

Den ena av debattörerna skriver bland annat:
"Vari ligger vinsten med att skicka trettio tonåringar ut i cyberrymden för att ta reda på något som en lärare, med eller utan stöd av lärobok, under ordnade former kan redogöra för omedelbart? En normalskicklig pedagog förmår att på fyrtio minuter få trettio niondeklassare att förstå bakgrunden till det andra världs krigets utbrott."

Att debattören inte själv kan svara på frågan han ställer säger rätt mycket om inställningen bland vissa politiker när det gäller att faktiskt ta reda på fakta  i fallet (i det här fallet läsa på lite om modern pedagogik och hur den utvecklats) kontra att gå på den ideologiska eller vanemässiga magkänslan.