tisdag 13 januari 2009

Att arbeta med PBL på nätet

Idag på morgonen har vi steg 1-5 i PBL - problembaserat lärande. För första gången tänkte vi genomföra ett fullständigt inlärningsmoment med hjälp av internetbaserade dokumentationsverktyg. Eleverna kommer att dela med sig av inlärningsmålen med hjälp av en speciellt utarbetad mall på google-docs. De kommer även att arbeta med en personlig mall, ett dokument där de skriver ner sina personliga inlärningsmål och svar på desamma. Där de kan notera vilka svårigheter de står inför och funderar kring hur de skall ta sig igenom dem. Kommer dokumenten att fungera? Kommer eleverna att veta hur de skall fyllas i? Kommer de att kunna koppla sina dokument till tankekartan de skall göra på mindmeister.com? Förhoppningsvis räcker skärmstorleken till för att jobba med dokumenten.

Idag kommer vi även att ha halvtidsavstämningen för projektet.