fredag 30 januari 2009

Youtube på schemat

Youtube och närbesläktade video-siter innebär just nu en liten revolution i revolutionen när det gäller IKT i skolan. Som fysiklärare eller framförallt som elev är det en resurs som är guld värd. Problemet är, om vi måste hitta sådana, som alltid hur man hittar det material som är mycket bra och slipper det som är bra, eller sådär, eller mindre bra.

På den av mig skapade sociala communityn "Learning Phyics Online" kan eleverna, eller om du själv vill använda resursen, vara säkra på att de videos som ligger uppe är relevanta, och inte innehåller (väsentliga) faktafel. Eleverna kan själva ladda upp videos som modereras av mig som site-ägare. På så vis kan jag exempelvis lätt få reda på vilka snuttar som väl illustrerar exempelvis Newtons tredje lag. Samtidigt är det via taggar lätt att söka efter klipp som tillhör Fysik-A eller B-kursen. Klipp som behandlar elektricitet eller mekanik. En oerhörd resurs är vad det är. Det sparar enorma mängder tid och pengar jämfört med om man skulle göra och förbereda alla demonstrationer live i klassrummet. Ett videoklipp fungerar nästan lika bra. Ibland bättre, då materialet som personerna i filmen använder ofta är bättre än det som skolan har råd att köpa in.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar