tisdag 3 februari 2009

Ett handledande förhållningssätt på nätet

Jag har i ett tidigare inlägg skrivit om hur man strukturerar informationsflödet. Hur man får, bör och är ålagd att sprida information om resultat och feedback spelar stor roll för hur man som handledare kan fungera i vardagen i ett projektorienterat arbetssätt. 

Sitter på vidareutbildning i konsten att vara handlerare inom ett projektorienterat, entrepenöriellt utbildningssystem. På tidigare utbildningdagar fick vi visat för oss vilka faktorer inom utibildningen som ger mest positiv effekt på elevernas lärande. En av de fyra mest effektiva var feedback. Att få snabb effektiv feedback på sina arbeten. Med datorer till alla och tillgång till exempelvis google-docs tillkommer nya möjligheter att ge individuell feedback bortom G/VG eller MVG på en viss uppgift. Att kunna hålla en levande dialog med eleven och att kunna reflektera över vad man uppnått eller inte uppnått, mer än under ett betygssamtal någonstans i slutet av kursen. 

En förutsättning för detta är att lärarlaget, eller den enskilde läraren ges möjlighet att kommunicera fritt via det medium som fungerar, om man har som mål att hålla denna diskussion levande och vill höja den över nivån att bara ge feeckack kring specifika resultat. Om det samtidigt åläggs att motsvarande information skall avges på ett för detta syfte icke fungerande ställe så riskerar detta att bromsa hela arbetet med det handledande förhållningssättet. Det är viktigt att det administrativa arbetet inte sväller över på grund av inrättandet av ett system som delvis är menat att minska den administrativa bördan.

1 kommentar: