fredag 27 februari 2009

Hur många digitala dokument klarar eleverna av?

Vi jobbar som sagt ämnesintegrerat med PBL i ettan och en bit in på tvåan. När vi nu jobbar med google-docs som verktyg för dokumentation och delning av information - hur många och vilka dokument skall man kräva av eleverna att de skal hantera? Vilka pedagogiska fördelar och nackdelar har de olika valmöjligheterna till svar på denna fråga?

Vi har i alla fall valt att i de naturvetenskapliga ämnena inom ramen för PBL jobba på följande sätt: 

1. Varje bagrupp har ett dokument, kallat "mallen" där de delar inlärningsmål, information kring dessa, och "svaren" på desamma. Detta dokument delas med basgruppshandledaren och lärarna i de ämnen som är involverade i Problemet. 

2. Varje elev har en elektronisk "loggbok", kallad PBL-logg där de skriver vad de hittar i termer av ren information. Detta dokument delas med basgruppshandledaren. I detta dokumentet reflekterar även eleverna över sitt lärande inom PBL.

3. Eleverna har, i ämnena Kemi och Fysik en portfolio där de för in uppgifter och prestationer de kan använda som underlag under kursens gång för att veta vad de behöver visa för ett visst betyg, och som underlag vid just betygsättning.