tisdag 3 mars 2009

Elevutvärdering av google-dokumenten

I förra posten handlade det om hur många dokument på google-docs eleverna kan hantera inom Problembaserat Lärande, vilka dessa bör vara och vad som bör stå i respektive dokument. Följande är resultatet av en snabb utvärdering av de dokument vi tidigare använt. I förra inlägget presenterades de nya dokument vi bestämt oss för att jobba med.Muntlig utvärdering

Min lärlogg - hur många har använt kontinuerligt använt dokumentet?

Svar: 8/40 st.

De som inte använt, har de testat? 

Testat - men har inte fortsatt: 29/32

Inte testat: 3

Varför fortsatte ni inte att använda det? Varför använde ni inte den?

Alla hade samma fakta, dvs oödigt, för litet utrymme att skriva, bättre med ett dokument på nahum, problem med internet - blev inte att man gjorde det hemma, upplägget - bort med lektion, bättre bara med inlärningsmål, passade inte med problemet - hade fungerat bättre med miljöproblemet.

Ni som användet det - vad var bra?

Bra? Jättebra, visste var man hade det, inte massa lösblad, länkar kan skrivas in, titta på andras, bra sammanfattning av det man lär sig

Bakgrundsinformation: Det dokument som utvärderats delades ut första lektionspasset under föregående inlärningsperiod. Sedan har inte eleverna "pushats" att använda dokumentet av någon lärare. Den relativt låga siffran av de som använt dokumentet är därför inte enormt överaskande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar