måndag 30 mars 2009

Vem hanterar in- och utlämnandet?

Det är en bra fråga. När det blir problem med en dator så måste den, som vi nu har det, in till vår lokale it-tekniker, för att sedan eventuellt skeppas vidare för service eller reparation. Just nu har jag X-antal datorer på mitt skrivbord. Någon har lämnat in utan sladd, och någon gammal elevs dator ligger där också, samtidigt som jag tror jag har ett par datorer som inte ännu lämnats ut. Det blir inte så lätt att administrera. Är det för lätt att lämna in sin dator och få den fixad? Borde kanske jag tas bort ur processen? Jag är bara projektledare och har inte hand om hårdvaran på det sättet. Tror inte ens det ingår i min projektbeskrivning...

Nästa år blir det dubbelt så många datorer. Vi får nog tänka om, eller åtminstone skaffa mig ett nytt skrivbord med låsbara utrymmet.

På samma sätt är det gällande det pappersarbete som kommer med en felanmälan. Skall den verkligen gå via mig?