fredag 11 september 2009

Hur kan Google Wave förändra utbildningen?

Hittade ett inlägg på mashable om hur Google Wave kan tänkas förändra webben. Det visar sig att skolor som använder sig av Google Apps kan få tillgång till Google Wave. Har naturligtvis anmält oss. Undrar vad det kommer att innebära om vi blir utvalda?

Mashable ser följande möjligheter till hur Wave kan förändra skolan:


  • Building a more interactive / creative learning environment

  • Proofreading / writing papers

  • Brainstorming potential project ideas

  • Interactive tutoring from home

  • Collaborative Environment for Cyber SchoolingMed fler widgets så ser man framför sig att interaktionen mellan elever och mellan elever och lärare kan bli än mer realtid än vad som gäller idag för exempelvis Google Docs.  På gott eller ont? Det får vi helt enkelt se. Kanske kommer det att leda till att vi vissa dagar helt enkelt stannar hemma och sköter utbildningen över nätet? Är det ett sätt att spara på miljö och resurser?