fredag 11 september 2009

Vilka dokument skall delas med vilka lärare?

PBL-logg

Reflektion

"Mallen"

Hur skall vi utvärdera Habits Of Mind? Kvalitativt eller kvantitativt?

Från pärmen...

Diskussion

Vad gör vi under året? Joakim vill ha prov. Börjar med projekt om Cellen. Sen blir det tråkkemi...

I fysik måste de ha prov! Mattias litar inte på att projekten ger det som eleverna vill få ut av det. Vissa kriterier - ok, men många NEJ!

Upplevelsepark? I el-mag-indu. Jobba mot öppet hus. Öppet hus v. 46 - Börja med projektet v.

Vilka bitar?

Vissa rent teoretiskt? Att förklara något fenomen...

Väva in nya bitar... naturligtvis. Välja ut några kursmål som alla

MRI-projekt i November?

När/vem köra igån CERN? Hur välja ut - rektytera?

Tanke: Medicinhistoria till våren Ke+Fy+Idé

CERN på vären... vissa gör projekt

Alla reflekterar på sina datorer!

Vi låter hälften reflektera om hur de utvärderar ditt skickliga tänkande och de andra mentorsgrupperna utvärderar inte med hjälp av denna fråga!

Vi skall utvärdera PBL-loggen!!

Avslutande reflektion där vi sedan kan utvärdera.

Vilken template man använder baseras på vilken mentor man har...