lördag 5 juli 2008

Behövs 3G i skolan?

Inom kort kommer de flesta Mini-pc vara utrustade med inbyggt 3G-mottagare. Jag är tveksam om detta blir ett säljargument mot skolorna i ett initialt stadium. Det skulle ju kräva att man räknar med att binda ett abonnemang per dator. Vem skulle betala det? Kommer det kanske inom ett par år att skapas en marknad för elevabonnemang via tre eller telenor? Där skolorna får en ordentlig rabatt mot att datorerna binds till deras abonnemang i tre år? Som det är nu skulle abonnemangspriset vida överstiga datorns pris om man vill ha lite hastighet i nätet. Är det då värt för en skola att betala uppåt 20 kkr extra för en skoluppsättning datorer för en hårdvarudetalj som troligen inte kommer att användas? Min förutsägelse blir alltså att det kommer att finnas en bred marknad för varianter av de små datorerna utan 3G-kort. För prisets skull och för att "slippa" abonnemang. Naturligtvis kommer eleverna själva att kunna utnyttja ett externt modem och själva signa upp för 3G surf. Det är liksom lite av meningen med denna typen av dator, att vara oberoende av plats för sitt arbete.

Läs sammanfattning om de olika potentiella skoldatormodellerna här.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,