torsdag 3 juli 2008

Det här skall man ha en Mini-PC till

Tänkte här ge ett kortfattat svar på frågan "Vad skall man ha smådatorerna till?" som Sverker Brundin frågade sig i Computer Sweden för ett tag sedan. Som jag ser det kommer de billiga smådatorerna (eller vad vi nu skall kalla dem) att revolutionera hur vi arbetar med information i skolan, helt enkelt därför att det kommer att bli möjligt för de flesta skolor att utrusta eleverna med var sin dator, att användas i klassrummet, på stan, på biblioteket, hemma eller vart man nu vill förlägga sin studieplats. Med ett pris på runt 3000 kr så blir detta en försvarbar kostnad med tanke på vilket eminent verktyg datorn kan vara. Som det är i dag är datorn, och med det menar jag internet, en ganska dåligt utnyttjad resurs i gymnasiet och lägre stadier.


Varför just en billig minidator?


Att priset är av vikt för skolans finanser är säkert inte svårt att förstå. Storleken är även den en viktig faktor. Med små, strömsnåla datorer kan eleverna sitta i ett klassrum, under lektionstid medsina datorer på, utan att det blir för trångt eller varmt, på grund av datorerna. Det är även lätt att få plats med datorn i ett skåp och den går att ta hem i den vanliga skolväskan så man behöver inte dra tjuvarnas uppmärksamhet till sig med en speciell datorväska.
Blir det Acer Aspire One som blir vinner kampen om rektorernas gunst vid inköp av skoldatorer till tiotusentals elever de kommande åren?Vad kommer den att användas till?


Informationssökning, informationsdelning, samarbete, studier och kommunikation/inlämning till lärare. Kort och gott. Som det är i dag får många elever stångas kring en dator vid arbeten i grupp, där en elev sitter och söker information och de andra hänger runt om, snackar och får inte så mycket vettigt gjort. Med nya informationsdelningssystem som Google-apps och andra office-system som finns helt online, kommer eleverna att kunna arbeta med gemensamma dokument, dela med sig av sina uppsatser och uppgifter för att få feedback och bedömning av lärare, samtidigt som mängden utskrivna papper därmed drastiskt kommer att kunna minska. För ren informationssökning och informationshantering så ökar de möjligheter till lärande på nätet som i dag finns explotionsartat just nu. Många läroböcker producerar material på nätet och varianter av youtube som skräddarsyr hela kursers innehåll i termer av film och föreläsningar är säkert inte långt borta.Eget ansvar


Då eleven utrustas med en dator var kommer de att tvingas att ta ett ökat ansvar för sina studier och det material de har att tillgå. Försvinner datorn, eller den blir skadad så kommer de genast att se implikationerna, de kommer inte bara att kunna börja jobba med en annan dator. Även vad det gäller inlämning av uppgifter i tid och hur detta sker kommer eleven att få ta ett ökad ansvar. En skrivuppgift kommer att kunna följas "live" av läraren som helt enkelt kan välja att rätta den version av uppsatsen som var klar innan dead-line. Alla dessa funktioner finns gratis i Google-apps. Eleverna kommer troligen att kunna spendera en större tid på valfri plats, med eget arbete, understödda av kontakten via nätet med kompisar och lärare. Detta kommer att minska kostnaderna för skolorna då de eventuellt kan dra in på en lunch, samtidigt som lärarna kan få mer tid över för planering och utveckling.


Följ gärna med mig i resan mot en pedagogisk skolrevolution de närmaste åren, följ den här bloggen.


Andra artiklar om mini-pc: CS, M3, M3 om EEE pc 900, Tech World


Läs även andra bloggares åsikter om , , ,