onsdag 9 juli 2008

Sverige - ett U-land
Det måste sägas - Sverige är ett u-land vad det gäller IKT i skolan. I England lägger man ner massiva resurser på att utveckla användandet av teknik i skolan. Jag bestämde mig för att lägga till en ny undersida,  "politik", efter att ha läst en artikel om Computer Swedens seminarie under Almedalsveckan gällande den digitala klyftan i Sverige. Artikeln hade rubriken “Den digitala klyftan inget för skolan”. Läs själv och… gråt - som man säger - översatt från engelska.

Min hypotes är att regeringens företrädare i denna frågan är minst sagt fel ute, vilket även verkar gälla Jan Björklund som lite föraktfull lär ha sagt att: “det inte räcker med att kunna zappa, surfa och mejla”. Är han medveten om att den inställningen av vissa ses som ett hot mot ett framtida demokratiskt e-samhälle?

På sidan politik kommer jag att skriva om utvecklingen i Sverige, om vi kommer att närma oss utvecklingen i USA och England eller om vi till slut kommer att bli hopplöst efter. I min Vision 2015 - den positiva varianten - finns just nu ingen plats för den sittande regeringens inställning. Nu är det här en politiskt oberoende blogg och så vitt jag vet är inte oppositionen ute och propagerar för en radikalt motsatt politik i frågan.

För att kontrastera så skrev för några dagar sedan di.se att det just nu är en miljard datorer i drift i världen, och att det år 2014 kommer att vara dubbelt så många. Min gissning, och min utgångspunkt i Vision 2015 är att det kommer att vara än fler, men mindre, och av annan typ än vi känner idag.

På återseende i frågan inom en snar framtid.